voorwaarden

Inschrijving: is tot wederopzegging en minimaal voor een periode van 8 aaneengesloten lesweken.

Betaling: Na inschrijving verloopt de betaling steeds voor 4 lesweken ineens en vooruit, via automatische bankincasso. De weken dat er geen les is vanwege vakantiesluiting betaal je ook niet. Op jaarbasis wordt er in tien termijnen van € 42,- geïnd; van eind augustus tot begin juli. Gedurende de zomerstop wordt er niet geïncasseerd. Een heel cursusjaar bestaat uit veertig lessen op dinsdag of op woensdag en 38 lessen op maandag of op vrijdag. (Pasen/Pinksteren en Koningsdag/ Hemelvaart brugdag vervallen). Het tarief zal gedurende het cursusjaar (dat loopt van september 2017 tot juli 2018) niet gewijzigd/verhoogd worden.

Korting: wanneer je minimaal 20 lessen ineens vooruit betaalt ontvang je 5% korting op het totaalbedrag.

Gemiste lessen: Met je inschrijving ben je verzekerd van een plaats gedurende de wekelijkse lessen, deze staat voor jou gereserveerd. Wanneer je één of meer lessen niet kunt bijwonen (bij incidentele verhindering, ziekte of vakantie) bieden we je de mogelijkheid om in overleg op een ander tijdstip in te halen, mits er plaats is. Een overzicht van het wekelijkse lesrooster vindt je op de website.Voor niet ingehaalde lessen kan helaas geen restitutie gegeven worden of korting verleend worden. In het geval van langdurige ziekte of blessure treffen we een regeling.

Annulering van de les door de docent: mocht een les onverhoopt door ziekte of afwezigheid van de docent niet door kunnen gaan wordt er voor vervanging gezorgd of zal de les aan het einde van het seizoen worden ingehaald.

Specifieke klachten: bij ziekte of specifieke klachten is het aan te bevelen vooraf een huisarts of behandelend therapeut te raadplegen alsmede de docent hierover te informeren.

Opzegtermijn: de opzegtermijn is minimaal vier weken voor de eerstvolgende incassodatum en dient per mail kenbaar gemaakt te worden. De incassodata staan vermeld op het lesdata overzicht dat je bij inschrijving hebt ontvangen.
.

Yoga Best